Op basis van een intake en een lichamelijk houding- en bewegingsonderzoek worden de klacht en de mogelijke oorzaak onderzocht. Er wordt gekeken naar de samenhang tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoontes tijdens het dagelijks leven. Vervolgens wordt voor u een behandelprogramma opgesteld waarin uw hulpvraag centraal staat. Er wordt gewerkt aan een blijvende verbetering van het totale houding- en bewegingspatroon én aan het verminderen van de (pijn)klachten.

In uw belang vind ik, indien nodig, overleg met uw arts zinvol en belangrijk. Naast het contact met artsen en specialisten heb ik ook contact met andere hulpverleners (zoals fysiotherapeuten, logopedisten, chiropractors, verloskundigen, manueeltherapeuten en podologen/podotherapeuten).

Ik streef ernaar u zo weer optimaal mogelijk te laten bewegen.