Specialisaties:

• Houdingsgerelateerde klachten
• (Lage) Rugklachten (met en zonder uitstraling)
• Nek- en schouderklachten (met en zonder uitstraling)
• Ademhalings- en spannings gerelateerde klachten
• Oefentherapie bij kinderen
• Behandeling van scoliose
• Arbeidsgerelateerde klachten
• Kans (voorheen RSI)
• Slaap problemen

Bekken Oefentherapie

• Begeleiding van zwangeren
• SI problematiek
• Bekkeninstabiliteit en bekkenklachten a.g.v. de zwangerschap
• Bekkenbodem dysfuncties
• Urine incontinentie en verzakkingsklachten