Een te hoge werkdruk, teveel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, zorgen, problemen, conflicten of dagelijkse ergernissen kunnen stress opleveren. U kunt daardoor uit balans raken.

Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken. De psychosomatisch oefentherapeut helpt u lichaam en geest weer in balans te brengen.

Stress moet aan en uit kunnen

Stress, wij hebben er dagelijks mee te maken. Er is niets aan de hand als u zich er goed bij voelt. Stress is zelfs gezond. Wij hebben het nodig om goed te kunnen presteren, onszelf te motiveren en het beste uit onszelf te halen.

Stress wordt ongezond wanneer u stress niet afwisselt met ontspanning en herstel. Oftewel stress moet aan en uit kunnen.

Zodra er sprake is van teveel of langdurige stress, dreigt het gevaar dat lichaam en geest zich onvoldoende herstellen, met als gevolg lichamelijke en/of psychische klachten en verminderde prestaties.

Hoe meer u uit balans raakt en uw kracht verliest, hoe meer signalen van stress u zult ervaren.

Psychosomatische klachten

Enerzijds kunt u stress psychisch ervaren. Bijvoorbeeld wanneer de concentratie vermindert, u prikkelbaar wordt, gaat piekeren of problemen heeft met slapen.

Anderzijds kunt u stress ook meer lichamelijk ervaren door bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanningsklachten en ademhalingsproblemen.

Vaker veroorzaakt stress een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Wij spreken dan van psychosomatische klachten.

Ook de manier waarop u tegen een klacht aankijkt of hoe u met problemen omgaat, kan een rol spelen bij het ontstaan van stressklachten.

Mensen met psychosomatische klachten vallen vaak tussen wal en schip. Daar waar het gemengde (lichamelijke en psychosociale) problematiek betreft, is de psychosomatisch oefentherapeut bij uitstek bekwaam deze klachten te behandelen. Dan is psychosomatische oefentherapie wellicht iets voor u.

Psychosomatische behandeling

De psychosomatische oefentherapie reikt u nieuwe en verrijkende mogelijkheden aan om uw klacht, uw leven en uw gezondheid positief te beïnvloeden en de oorzaken van mogelijke ongezonde stress aan te pakken en uw klachten te verminderen.

De psychosomatische oefentherapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en het versterken van persoonlijke kracht en kwaliteit. U gaat samen met de therapeut op zoek naar de oorzaak van uw klacht(en).

De behandeling bestaat uit verschillende lichaamsbewustwordingsoefeningen (adem- en ontspanningsoefeningen, mindfulness) maar ook uit therapeutische gesprekken waarin we op zoek gaan naar het probleem achter de klacht. U leert de wisselwerking herkennen tussen gedachten, gevoelens, gedrag en overtuigingen en hoe je die kunt beinvloeden. Er wordt dus gepraat en geoefend.

Voor welke klachten?

Herkent u meerdere van onderstaande symptomen van stress, dan is psychosomatische oefentherapie wellicht iets voor u.

Lichamelijke symptomen van stress:

Aanhoudende vermoeidheid, slaapproblemen, gespannen nek- en schouderspieren, spanningshoofdpijn, maag- en darmstoornissen, lage rugklachten, druk op de borst, hartkloppingen, benauwd gevoel, duizeligheid, verhoogde bloeddruk.

Psychische symptomen van stress:

Niet meer tot rust kunnen komen, niet meer kunnen genieten, vergeetachtigheid, concentratievermindering, piekeren, besluiteloosheid, vergeetachtigheid, somberheid, angstig, lusteloos, onzeker en/of gejaagd gevoel.

Gedragsmatige symptomen van stress:

Minder presteren, veel fouten maken, chaotisch gedrag, uitbarstingen van woede en/of huilbuien, meer roken, drinken, geneesmiddelengebruik, vermijden van sociale contacten, bijna-ongelukken.

Geregistreerde psychosomatisch oefentherapeuten

Een geregistreerd psychosomatisch oefentherapeut heeft na de HBO-opleiding oefentherapie Cesar of Mensendieck een uitgebreide post-HBO opleiding Psychosomatiek gevolgd.

De psychosomatische oefentherapie is als specialisme erkend door de beroepsorganisatie (VvOCM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).