Oefentherapie Mensendieck wordt vergoed vanuit vrijwel alle aanvullende verzekeringen, het aantal behandelingen verschilt per zorgverzekeraar en per polis. De behandeling oefentherapie vanuit de aanvullende verzekering heeft geen invloed op het eigen risico. 

Lees hier de vergoedingen van de zorgverzekeraars 

Door de invoering van de vrije tarieven is het tarief mede afhankelijk van de contracten met de zorgverzekeraars. Het eerste consult wordt doorgaans gebruikt voor een uitgebreid vraaggesprek en onderzoek naar de klachten.

• Individuele behandeling € 30,00

• Behandeling aan huis € 44,50

• Screening  € 11,80

• Intake en onderzoek na screening € 30,00

• Verzuimtarief 75% (voor rekening van de patiënt)

Bij medische noodzaak is een behandeling aan huis ook mogelijk. Raadpleeg bij onduidelijkheden de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. 

De behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, tenzij u het bugdet voor fysiotherapie / oefentherapie in het geldende kalenderjaar hebt overschreden, of wanneer u een afspraak niet bent nagekomen.. In dat geval krijgt u een nota van uw therapeut. 

Afspraken dient u 24 uur van te voren af te bellen. Niet nagekomen afspraken worden tegen verzuimtarief in rekening gebracht.